Komunikacja Interpersonalna

Komunikacja Interpersonalna

Komunikacja z klientami, współpracownikami i kontrahentami stanowi jeden z kluczowych elementów stanowiących o naszej skuteczności. Bez niej ciężko jest osiągnąć jakiekolwiek porozumienie.Komunikacja jest tak skuteczna jak odpowiedź jaką uzyskujemy na wysyłane przez nas komunikaty. Jak zatem sprawić aby skutecznie komunikować się z innymi?

Czy wystarczy sam dobór słów? Czy też jest może coś jeszcze, coś co sprawi, że my jako mówcy będziemy chętnie słuchani i właściwie zrozumiani, coś co sprawi, że my jako słuchający będziemy potrafili właściwie zrozumieć intencje naszych rozmówców?

Skuteczna komunikacja to komunikacja dwukierunkowa, to komunikacja zarówno werbalna i niewerbalna. To umiejętność właściwego odbioru i interpretacji, jak również umiejętność docierania z komunikatem poprzez różne zmysły do odbiorcy- wzroku, słuchu, dotyku, a może jeszcze w jakiś sposób.

Pomyśl, jak często błędy, nieporozumienia czy pomyłki są wynikiem złej komunikacji. Pomyśl, jak można wyeliminować reklamacje lub uniknąć niezadowolenia klientów. Umiejętność słuchania i jasnego wyrażania własnego zdania stanowi sposób nie tylko na niwelowanie błędów i niedopuszczanie do nieporozumień, to przede wszystkim skuteczna metoda na życie bez stresu i lepszą atmosferę w pracy.

Ten dwudniowy warsztat w praktyczny sposób ukaże Ci, że milczenie jest złotem a mowa srebrem. Pokaże, w jaki sposób sprawić aby rozmówca czuł się dobrze i chętnie z Tobą rozmawiał- nauczysz się słuchać. Nauczysz się też w jasny i klarowny sposób wyrażać swoje myśli, uczucia i pragnienia- jak skutecznie zainteresować rozmówcę i jak w przekonujący sposób docierać do niego z komunikatem.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ze szkolenia wyjdziesz z:

  • umiejętnością słuchania - aktywnego
  • wiedzą jak zadawać pytania - jakie i kiedy
  • z umiejętnością docierania z komunikatami do różnych typów odbiorców
  • z chęcią do dalszego własnego rozwoju

Ramowy program szkolenia:

  • komunikacja - jedno i dwukierunkowa
  • aktywne słuchanie
  • odbiorcy: słuchowcy, wzrokowcy i kinestetycy
  • komunikacja werbalna i niewerbalna
  • sztuka przemawiania- wstęp do wystąpień publicznych